Behnaz REZAİ

دندانپزشک (دندانپزشک کودکان)
وی در سال 1373 در ارومیه به دنیا آمد.

او در سال 2021 از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه Ondokuz Mayıs فارغ التحصیل شد.

در همان سال تحصیلات خود را در مقطع دکتری در گروه اطفال (دندانپزشکی کودکان) آغاز کرد و همچنان ادامه دارد.

Randevu Talebi