Ortognatik Cerrahi

Ortognatik Cerrahi

Ortognatik Cerrahi Erişkin hastalarda, diş hareketleri ile düzeltilemeyecek şiddetteki çeneler arası iskeletsel problemlerin tedavisi; ortodontik tedavi ile beraber cerrahi müdahale ile
düzeltilebilmektedir. Öncelikle Ortodonti Uzmanı, dişleri bulunduğu çenede ortodontik tedavi ile düzgün şekilde sıralar ve cerrahi planlamasını cerrah ile birlikte yapar, cerrah da ameliyatını
gerçekleştirmektedir. Ameliyattan sonra bir süre daha ortodontik tedavi devam edebilmektedir.